Scoalarosia-Parinti si elevi

Parinti si eleviComitetul de parinti

În anul şcolar 2010-2011 Comitetul de părinţi al şcolii Roşia este format din următorii părinţi:
Vlad Ioan
Boboi Ioana
Lăcătuş Minodora
Topârceanu Anca
Mutu Ion.

Pe lângă ei, la nivelul fiecărei structuri şcolare mai există câte un comitet local de părinţi care se întrunesc ori de câte ori este nevoie şi colaboreazăîn principal cu coordonatorii de structură.

Rezultatele tezelor

Aici vor fi afişate rezultatele tezelor obţinute de elevii claselor a VIII-a.

Consiliul elevilor

Consiliul elevilor de la Şcoala Roşia este constituit din 10 membrii, câte doi din fiecare structură şcolară, mai puţin structura Cornăţel care are doar elevi din ciclul primar.
Consiliul Elevilor în anul şcolar 2015-2016:
STRUCTURA ROŞIA:
Moisin Violeta elevă în clasa a VIII-a.
Subtirel Tabita elevă în clasa a VII-a.
STRUCTURA NOU:
Hampu Magdalena elevă în clasa a VII-a.
Vestemean Marius elev în clasa VIII-a.
STRUCTURA CAŞOLŢ:
Mutu Ioana elevă în clasa a VIII-a.
Filip Claudia elevă în clasa a VI-a
STRUCTURA DAIA:
Radu Silvana elevă în clasa a VIII-a.
Faur Ana Maria elevă în clasa a VII-a.
STRUCTURA WALDORF:
Iancu Florin elev în clasa a VIII-a
Mihai Claudiu elev în clasa a VII-a.

Atribuţiile Consiliului elevilor sunt:
a) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
b) propune relizarea activităţilor extraşcolare;
c) creează feed-back-ul: Consiliu de administraţie – elevi;
d) colaborează cu Consiliul Profesoral;
e) responsabilizează colegii în acţiunea de întreţinere a spaţiilor şcolare şi de creare a unui mediului ambiental plăcut;
f) gestionează buna desfăşurare a programelor şcolii;
g) participă la conceperea, redactarea şi apariţia revistei şcolii;
h) se implică în eradicarea faptelor de indisciplină.


Prezent in categoriile: Parinti si elevi,